Naučte se německy v Salcburku

Mezinárodní letní, firemní a individuální kurzy

ISK Vám nabízí certifikaci znalostí německého jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Nabízíme:
- letní kurzy
- kurzy pro firmy, univerzity nebo školy v individuálních termínech
- individuální výuku

ISK se se svou nabídkou obrací na všechny studenty němčiny jako cizího jazyka, tedy na: mezinárodní společnosti, ministerstva či velvyslanectví, ale i na žáky, studenty, studenty postgraduálu atd. Nabízené kurzy se zaměřují na porozumění psanému a mluvenému slovu, psaní a konverzaci (a to i s ohledem na profesní zaměření) a na pravidelnou kontrolu pokroku jednotlivých studentů. Ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách, pořádány jsou exkurze ve firmách, nebo prohlídky Salzburku.

students


salzachblick


Němčina je v Evropě nejvíce používaným jazykem! Její znalost je tedy jak v profesním, tak v osobním životě značnou výhodou. Naučte se německy v jednom z nejkrásnějších měst na světě, v Salcburku, v institutu ISK. ISK je testovací centrum pro diplom "Österreichisches Sprachdiplom Deutsch", který je uznáván i v Německu a ve Švýcarsku. Na institutu ISK vyučují kvalifikovaní vyučující s vysokoškolským vzděláním v oboru germanistika a cizí jazyky (OECD: ISCED 5), s osvědčením pro výuku na vyšších školách všeobecného nebo odborného zaměření a s certifikáty dalšího vzdělávání v oboru "Němčina jako cizí jazyk".GERS

kontakt & adresa

Kaigasse 35, 5020 Salzburg, Austria
Prof. Mag. Andrea Linecker
Pädagogische Leitung und
ÖSD Prüfungsvorsitz
+43/ 662/ 84 01 91
+43 699 12421594
isk-salzburg@aon.at