Učenje nemščine v Salzburgu

Mednarodni poletni tečaji, tečaji za podjetja, individualni tečaji

ISK vam nudi izdajo certifikata za vaše znanje nemškega jezika skladno z GERS (Skupni evropski okviri učenja in poučevanja jezikov).

Na voljo so:
- poletni tečaji,
- tečaji za podjetja, univerze ali šole po dogovorjenih terminih,
- individualni tečaji.

ISK je namenjena vsem, ki se učijo nemščine kot tujega jezika: mednarodnim podjetjem, ministrstvom in veleposlaništvom, pa tudi šolarjem, študentom, podiplomskim študentom itd. Bogata ponudba tečajev obsega bralno razumevanje in pisanje, slušno razumevanje in govorjenje (tudi glede na poklic), sprotno preverjanje pridobljenega znanja, nastanitev pri gostiteljskih družinah, obiske podjetij in odkrivanje mesta Salzburg.

students


salzachblick


Nemščina sodi med najpogosteje govorjene jezike v Evropi! Razumeti in govoriti nemško zagotovo predstavlja določeno prednost – tako v poslovnem kot v zasebnem življenju. Naučite se nemškega jezika v enem najlepših mest na svetu: v Salzburgu, v jezikovni šoli ISK. ISK je izpitni center za pridobitev „Avstrijske jezikovne diplome za nemški jezik", ki je priznana tudi v Nemčiji in Švici. Pri ISK poučujejo usposobljeni učitelji z zaključeno univerzitetno izobrazbo iz germanistike in tujih jezikov (OECD: ISCED 5), opravljenim strokovnim profesorskim izpitom za splošne ali poklicne visoke šole in dodatno izobrazbo s področja „nemščina kot tuji jezik". GERS

Kontakt & naslov

Kaigasse 35, 5020 Salzburg, Austria
Prof. Mag. Andrea Linecker
Pädagogische Leitung und
ÖSD Prüfungsvorsitz
+43/ 662/ 84 01 91
+43 699 12421594
isk-salzburg@aon.at