Naučte sa po nemecky v Salzburgu

Medzinárodné letné kurzy, firemné kurzy, kurzy pre jednotlivcov

ISK ponúka certifikáciu znalostí nemeckého jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ponúkame:
- letné kurzy
- kurzy pre firmy, univerzity alebo školy v individuálne dohodnutých termínoch
- individuálne vyučovanie

Spoločnosť ISK sa svojou ponukou zameriava na všetkých, ktorí sa učia nemčinu ako cudzí jazyk: medzinárodné firmy, ministerstvá alebo veľvyslanectvá avšak aj na žiakov základných a stredných škôl, študentov vysokoškolského alebo postgraduálneho štúdia atď. Pestrá paleta kurzov obsahuje zdokonaľovanie v porozumení čítaného textu a v písaní ako aj v porozumení hovoreného textu a v konverzácii (ponúkame aj kurzy špecificky zamerané na konkrétne profesie), pravidelné kontroly dosiahnutého študijného pokroku, ubytovanie v hostiteľskej rodine a exkurzie do firiem alebo za krásami Salzburgu.

students


salzachblick


Nemčina je jazykom, ktorý v Európe počuť najčastejšie! Rozumieť nemčine a hovoriť ňou je preto tak v profesijnej ako aj súkromnej oblasti výhodou. Naučte sa po nemecky v jednom z najkrajších miest sveta, v Salzburgu, v jazykovej škole ISK. ISK navyše ponúka skúšku Österreichischer Sprachdiplom Deutsch (Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka), ktorý je uznávaný aj v Nemecku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť ISK disponuje kvalifikovanými vyučujúcimi s VŠ vzdelaním v odbore germanistika a cudzie jazyky (OECD: ISCED 5), aprobačnou skúškou pre všeobecné alebo vyššie odborné školy a doplnkovým vzdelaním v odbore nemčina ako cudzí jazyk. GERS

kontakt & adresa

Kaigasse 35, 5020 Salzburg, Austria
Prof. Mag. Andrea Linecker
Pädagogische Leitung und
ÖSD Prüfungsvorsitz
+43/ 662/ 84 01 91
+43 699 12421594
isk-salzburg@aon.at