Nauka niemieckiego w Salzburgu

Międzynarodowe kursy wakacyjne, kursy dla firm, kursy indywidualne

ISK zapewnia możliwość uzyskania certyfikatu znajomości języka niemieckiego według standardów GERS (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen).

Nasza oferta obejmuje:
- kursy wakacyjne
- kursy dla firm, uniwersytetów lub szkół, w terminach uzgadnianych indywidualnie
- lekcje prywatne

ISK kieruje swoją ofertę do wszystkich zainteresowanych nauką języka niemieckiego jako języka obcego: firm międzynarodowych, ministerstw lub ambasad oraz uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych itd. Zestaw kursów, zróżnicowany pod względem poziomów i potrzeb, obejmujący naukę czytania i pisania, a także rozumienia ze słuchu i mówienia (również pod kątem specyfiki zawodu), regularne sprawdziany postępów w nauce, zakwaterowanie w rodzinach austriackich, wizyty w firmach oraz zwiedzanie Salzburga i okolic.

students


salzachblick


Niemiecki to język, którym posługuje się najwięcej ludzi w Europie! Stąd umiejętność rozumienia i mówienia po niemiecku stanowi niemały atut, zarówno w pracy zawodowej, jak i w kontaktach prywatnych. Zachęcamy więc do skorzystania z okazji nauki języka niemieckiego na kursach ISK, w jednym z najpiękniejszych miast świata – Salzburgu. ISK to centrum egzaminacyjne „Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego” („Österreichische Sprachdiplom Deutsch”), honorowanego również na terenie Niemiec i Szwajcarii. W ISK zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy z dyplomami uniwersyteckimi w zakresie germanistyki i filologii obcych (poziom: ISCED 5), a także dyplomami profesjonalnych nauczycieli poziomu szkoły średniej (ogólnokształcącej lub zawodowej) oraz dodatkową specjalizacją w zakresie nauczania niemieckiego jako języka obcego. GERS

Kontakt i adres

Kaigasse 35, 5020 Salzburg, Austria
Prof. Mag. Andrea Linecker
Pädagogische Leitung und
ÖSD Prüfungsvorsitz
+43/ 662/ 84 01 91
+43 699 12421594
isk-salzburg@aon.at